Chương trình bông sen vàng của Vietnam Airlines

Khi bay trên các chuyến bay của Vietnam Ailines hoặc hãng Hàng không SkyTeam, hội viên VNA sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn tương ứng cho các thẻ hội viên như sau:

Những lợi ích của hội viên Bông Sen Vàng

 • Được tích luỹ dặm thưởng và quy đổi sang vé thưởng, nâng hạng ghế, hành lý miễn cước….
 • Sử dụng phòng chờ hạng Thương gia
 • Các dịch vụ ưu tiên (SkyPriority) tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate), quầy nối chuyến, khu vực an ninh và khu vực xuất nhập cảnh
 • Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi
 • Được thêm tiêu chuẩn hành lý miễn cước
 • Được tặng dặm thưởng nhân dịp sinh nhật
 • Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng.

Điều kiện đăng ký trở thành Hội Viên Bông Sen Vàng:

Các cá nhân từ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký trở thành hội viên

Hành khách có thể đăng ký trên website hoặc trên ứng dụng di động của Vietnam Airlines.

Những ưu đãi dành cho hội viên Bạch Kim:

 • Phòng chờ hạng Thương gia (được mời thêm một hành khách).
 • Các dịch vụ ưu tiên (SkyPriority) tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate), quầy nối chuyến, khu vực an ninh và khu vực xuất nhập cảnh
 • Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay
 • Được đảm bảo giữ chỗ hạng Phổ thông trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và SkyTeam
 • Được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 2 kiện hành lý miễn cước
 • Được tặng 2.000 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và nhân đôi số dặm thưởng tích luỹ trên mỗi chuyến bay
 • Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông SenVàng
 • Được lấy thưởng cho người thân, bạn bè
 • Được nhận biết là hội viên Elite Plus của SkyTeam

Tiêu chí trở thành hội viên Bạch Kim: Tích lũy đủ 50.000 dặm xét hạng, hoặc 50 chuyến bay xét hạng, hoặc Mua dặm xét hạng/ chuyến bay xét hạng từ chương trình Bông Sen Vàng.

Những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Vàng:

 • Phòng chờ hạng thương gia
 • Các dịch vụ ưu tiên tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate)
 • Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay
 • Được đảm bảo giữ chỗ hạng phổ thông trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và SkyTeam
 • Được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 1 kiện hành lý miễn cước.
 • Được tặng 1.500 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và +50% số dặm thưởng tích luỹ trên mỗi chuyến bay
 • Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng
 • Được lấy thưởng cho người thân, bạn bè
 • Được nhận biết là hội viên Elite của SkyTeam

Tiêu chí trở thành hội viên hạng thẻ Vàng: Tích lũy đủ 30.000 dặm xét hạng, hoặc 30 chuyến bay, hoặc Mua dặm xét hạng hoặc chặng bay xét hạng của chương trình Bông Sen Vàng, hoặc Sử dụng sản phẩm hợp tác của Vietnam Airlines và một số đối tác.

Những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Titan:

 • Được hưởng các dịch vụ ưu tiên tại quầy thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate)
 • Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay
 • Được đảm bảo giữ chỗ hạng Phổ Thông trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và SkyTeam
 • Được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 1 kiện hành lý miễn cước.
 • Được tặng 1.000 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và +30% số dặm thưởng tích luỹ trên mỗi chuyến bay.
 • Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng.
 • Được nhận biết là hội viên Elite của SkyTeam

Tiêu chí trở thành hội viên Hạng Thẻ Titan: Tích lũy đủ 15.000 dặm xét hạng, 20 chuyến bay, hoặc Mua dặm xét hạng hoặc chặng bay xét hạng của chương trình Bông Sen Vàng, hoặc Sử dụng sản phẩm hợp tác giữa Vietnam Airlines và một số đối tác.

Những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Bạc:

 • Ưu tiên trong danh sách chờ
 • Ưu tiên giải quyết chỗ trong trường hợp chuyến bay bất thường
 • Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng.

Tiêu chí trở thành hội viên Hạng Thẻ Bạc: Tích lũy ít nhất 1 dặm xét hạng, hoặc 1 chuyến bay đủ điều kiện xét hạng.

Số dặm xét hạng (hoặc chặng bay xét hạng) sẽ được tích lũy vào tài khoản khi hội viên thực hiện các chuyến bay được tích lũy dặm với Vietnam Airlines hoặc với các hãng hàng không trong liên minh SkyTeam.

Dặm xét hạng là dặm Hội viên tích lũy được khi thực hiện các chuyến bay đủ điều kiện cộng dặm trên Vietnam Airlines hoặc của các hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam. Ngoài ra hội viên có thể mua dặm xét hạng thẻ từ Chương trình Bông Sen Vàng hoặc có thể tích lũy thêm dặm xét hạng từ các chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines hoặc khi có thông báo riêng của Vietnam Airlines.

Chi tiết về chuyến bay và hạng ghế  đủ điều kiện cộng dặm của Vietnam Airlines và của các hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam có ở phần Tích lũy dặm

Để duy trì danh hiệu Hội viên đạt được trong năm tiếp theo, Hội viên cần tích lũy được đủ số dặm xét hạng hoặc số chuyến bay đủ điều kiện cộng dặm (chuyến bay xét hạng)  tương ứng với từng hạng thẻ trong 12 tháng liên tiếp của kỳ xét hạng.

Nếu Hội viên không đáp ứng được các yêu cầu duy trì hạng thẻ, thẻ hội viên sẽ bị xuống hạng thấp hơn tương ứng với số dặm xét hạng (hoặc số chuyến bay đủ điều kiện cộng dặm) đã tích lũy được trong kỳ xét hạng đó

(*) Không áp dụng đối với hội viên hạng thẻ Bạch kim, Vàng và Titan.

(**) Không áp dụng đối với hội viên hạng thẻ Bạch kim, Vàng. Áp dụng đến 31/12/2019

VnAirlines.net

Tìm chuyến bay