Dịch vụ trợ giúp hành khách hạn chế khả năng di chuyển

VNAirlines cung ứng các dịch vụ trợ giúp miễn phí dành cho hành khách hạn chế khả năng di chuyển:

 • Dịch vụ  phục vụ hành khách khiếm thính
 • Dịch vụ phục vụ hành khách khiếm thị
 • Dịch vụ phục vụ hành khách đi lại bằng xe lăn
 • Dịch vụ vận chuyển chó dẫn đường cho người khiếm thính, khiếm thị
 • Dịch vụ vận chuyển xe lăn của hành khách.

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của hành khách, VNAirlines cung ứng dịch vụ tiếp viên đi cùng và áp dụng phí dịch vụ.

Thông tin quan trọng

VNAirlines chấp nhận vận chuyển hành khách hạn chế khả năng di chuyển nếu hành khách khỏe mạnh và không thuộc diện phải xác nhận y tế trước chuyến bay.

Một số thông tin dành cho hành khách đi trên chuyến bay đi/đến Mỹ

Hành khách chỉ phải làm thủ tục xác nhận sức khỏe khi:

 • Hành khách yêu cầu dịch vụ cáng, ô xy y tế và dịch vụ y tế trên chuyến bay, hoặc
 • Hành khách trong tình trạng cần phải có người đi cùng chăm sóc y tế trên chuyến bay.

Đăng ký dịch vụ trợ giúp – Thật đơn giản

Trừ các chuyến bay đi/đến Mỹ, hành khách vui lòng thông báo trước về yêu cầu dịch vụ đặc biệt, ngay từ khi mua vé và thời gian muộn nhất đăng ký dịch vụ “Dịch vụ hành khách khiếm thính”, “Dịch vụ hành khách khiếm thị”, “Dịch vụ xe lăn”, “Dịch vụ vận chuyển chó dẫn đường”, “Dịch vụ vận chuyển xe lăn của hành khách” như dưới đây:

 • 24 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay quốc tế;
 • 8 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay nội địa;
 Các dịch vụ hỗ trợ của VNAirlines dành cho hành khách hạn chế khả năng di chuyển

Các dịch vụ hỗ trợ của VNAirlines dành cho hành khách hạn chế khả năng di chuyển

Đối với “Dịch vụ tiếp viên đi cùng”, hành khách vui lòng đặt lịch sớm ngay từ khi mua vé và thời gian muộn nhất đăng ký dịch vụ là:

 • 5 ngày trước chuyến bay nếu hành trình của hành khách có chặng bay quốc tế.
 • 3 ngày trước chuyến bay nếu hành trình của hành khách chỉ bao gồm các chặng nội địa Việt Nam.

Hành khách vui lòng thông báo cho chúng tôi yêu cầu về sự trợ giúp đặc biệt khi đi trên các chuyến bay của VNAirlines.

Một số thông tin dành cho hành khách đi trên chuyến bay đi/đến Mỹ

Hành khách thông báo trước về yêu cầu đặc biệt ít nhất 48 tiếng trước giờ khởi hành khi:

Hành khách mang theo xe lăn hoặc thiết bị dịch vụ đặc biệt nếu có các nguyên vật liệu thuộc hàng hóa nguy hiểm.

Hành khách là người hạn chế khả năng di chuyển đi theo nhóm từ 10 người trở lên

Hành khách mang theo chó trợ giúp về mặt tinh thần lên khoang hành khách của máy bay.

Hành khách mang theo chó dẫn đường lên khoang hành khách của máy bay với chuyến bay có thời gian bay từ 8 tiếng trở lên.

Hành khách vừa bị khiếm thính, vừa bị khiếm thị.

Hành khách mang theo máy khí dung, máy hỗ trợ thở, máy làm giàu ô xy.

Hành khách phải sử dụng lồng ấp sơ sinh.

Hành khách phải sử dụng cáng hoặc các thiết bị y tế trên chuyến bay như máy lọc khí thở, máy khí dung, máy hỗ trợ thở, máy làm giàu ô xy;

Hành khách phải sử dụng ô xy y tế trên chuyến bay: thông báo trước ít nhất 72 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay.

Phương thức đặt dịch vụ (*)

Hành khách vui lòng thông báo về tình trạng đặc biệt sớm nhất, ngay sau khi mua vé tại phòng vé hoặc mua vé trực tuyến trên trang điện tử của VNAirlines. Có hai hình thức đăng ký dịch vụ:

Đặt dịch vụ tại các chi nhánh của VNAirlines.

Hành khách vui lòng đến các chi nhánh của VNAirlines. Nhân viên của chúng tôi sẽ trợ giúp hành khách đăng ký các dịch vụ đặc biệt.

Gửi thư điện tử cho các chi nhánh của VNAirlines.

Hành khách gửi thư điện tử đến phòng vé của VNAirlines để đăng ký dịch vụ đặc biệt. Thông tin bao gồm: họ và tên hành khách, hồ sơ đặt chỗ, số vé, tình trạng khuyết tật, yêu cầu đặc biệt.
Thông tin quan trọng:

Hành khách vui lòng lưu bản hướng dẫn này khi đi trên các chuyến bay đi/đến sân bay chưa có đủ trang thiết bị.

VNAirlines.net

Đặt vé máy bay