VNAirlines ưu tiên hành khách có công với cách mạng

VNAirlines triển khai dịch vụ ưu tiên đối với hành khách là người có công với cách mạng khi đi trên các chuyến bay khởi hành từ các sân bay trong nước. Phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, VNAirlines triển khai chính sách ưu tiên phục vụ đối với hành khách là người có công với cách mạng tại các sân bay trong nước như sau:

Tại quầy làm thủ tục:

Hành khách được làm thủ tục tại các quầy ưu tiên . Các tiêu chuẩn dịch vụ khác theo hạng vé đã mua.

Tại khu vực soi chiếu an ninh:

Hành khách được ưu tiên sử dụng lối đi ưu tiên trong trường hợp Cảng hàng không có bố trí lối đi ưu tiên.

Tại khu vực ra máy bay:

Hành khách được ưu tiên xếp hàng ra máy bay trước cùng những hành khách ưu tiên khác.

Khi làm thủ tục tại sân bay, hành khách xuất trình vé máy bay, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ kèm theo như sau (bản sao không cần chứng thực):

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945: Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Quyết định phong tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bằng Anh hùng;

Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến: Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng;

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc thẻ thương binh;

Bệnh binh: Quyết định cấp Giấy chứng nhận bệnh binh hoặc thẻ bệnh binh;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: một trong các giấy tờ như lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên (lập từ ngày 1/1/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù;

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: Quyết định tặng hoặc Giấy chứng nhận Huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng, – Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện;

Người có công giúp đỡ cách mạng: một trong các giấy tờ như Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “có công với nước”, Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng.

VNAirlines.net

 

Đặt vé máy bay